maro design
Stel armring Rund

Stel armring Rund


Armring i oregelbunden form. 1,5 mm tunn.
Alla olika unika!
Finns även med hamrad yta.
För att få fram ditt mått, mät över den bredaste delen över handen/knogarna.

*

Bracelet in irregular shape. 1.5 mm thin. All different unique!
Also available with hammered surface.


425 SEK